บริษัท ไพรม์เอเซีย จำกัด

3/100 อาคารประชานิเวศน์ 1 ชั้น 8 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์: 02-5803048, 02-5803049, โทรสาร: 02-1580844, มือถือ 083-0962170, 083-0962171

E-mail: admin@primeasia.co.th